Meting van uw PDU

Door te kiezen voor intelligentie in uw PDU kiest u voor de juiste meting.

23%

Meting van uw PDU op
elk gewenst niveau

Indien u kiest voor intelligentie (meting) in uw PDU, kan dit ingericht worden op verschillende niveau’s: per fase (input),
per groep (branch) of per uitgang (outlet).

Laptop with analytics

Veel voorkomende redenen om het verbruik van een PDU te meten

Het bewaken van de infrastructuur.
Het doorbelasten van verbruik naar klanten (bij co-locatie).
Het uitbalanceren van het verbruik op de A/B-feed, zodat redundancy bij uitval geborgd is.

Branch Metering

Met branch metering wordt er per groep binnen de PDU gemeten. Dit kan een interessante en bruikbare oplossing voor u zijn, indien redundancy van belang is. Redundancy betekent dat wanneer een PDU uitvalt, een tweede PDU alles over kan nemen en stroomuitval voorkomen wordt

Branch metering stelt een gebruiker in staat om een correcte verdeling toe te passen qua belasting van de PDU, waardoor de kans op uitval geminimaliseerd wordt. Mocht er toch sprake zijn van uitval, dan wordt er direct een melding gegenereerd op het display van de PDU, via de Schleifenbauer Webinterface en via SNMP in uw DCIM-dashboard.

Een redundante stroomverdeling kan bij 32A PDU’s enkel worden geborgd door te meten op branch niveau. 

Dit maken we duidelijk aan de hand van de volgende illustratie:

Laptop with analytics

Er is in bovenstaande situatie sprake van twee PDU’s van 32 ampère. Wanneer op faseniveau (input) wordt gemeten, lijkt er sprake te zijn van redundancy; het totaal komt namelijk niet uit boven de 32A.

Echter, indien we dit voorbeeld op branch niveau bekijken, wordt duidelijk dat binnen branch 1 beide PDU’s voor 10A worden belast. Bij het uitvallen van PDU A of B, wordt branch 1 belast tot 20A, waardoor de zekering uitschakelt wegens overbelasting. Dit heeft als gevolg dat alle op branche 1 aangesloten apparaten zullen uitvallen, wat tot ongewenste stroomuitval leidt. 

Door de PDU’s op branch niveau te meten, wordt dit gesignaleerd en kan uitval voorkomen worden.