Minimaal energieverbruik en lagere energiekosten door het gebruik van bistabiele relais in de PDU's van Schleifenbauer.

Minimaal energieverbruik en lagere energiekosten! Door het gebruik van bistabiele relais in onze PDU's is er geen permanente voeding nodig voor het toepassen van geschakelde uitgangen, wat een datacenter jaarlijks een aanzienlijke besparing in euro's kan opleveren. Daarnaast leveren we hiermee een bijdrage aan het verduurzamen van datacenters.

23%

Schleifenbauer past het gebruik van bistabiele relais sinds 2008 toe in haar PDU's, in combinatie met geschakelde uitgangen.

We informeren u graag over de voordelen en duurzaamheid van deze aanpak!

Schleifenbauer Office

Geschakelde uitgangen

Wat is het nut van geschakelde uitgangen in een PDU?

Het nut van geschakelde uitgangen in een PDU is samen te vatten in 3 voordelen:

Beheer en controle op afstand mogelijk

Allereerst maken geschakelde uitgangen het mogelijk om de spanningsvoorziening van aangesloten apparatuur op afstand te controleren. Men kan bijvoorbeeld een harde reset uitvoeren zonder dat men fysiek op locatie is, door een uitgang uit en weer in te schakelen. 

Gemak in beheer van de PDU

Daarnaast kunnen geschakelde uitgangen bijdragen aan beheer. Denk hierbij aan de situatie dat een beheerder alle uitgangen standaard uitschakelt. Wanneer een apparaat aangesloten moet worden op een PDU kan de beheerder aangeven dat bijvoorbeeld in serverrack 5 uitgang nummer 3 ingeschakeld wordt, zodat het device daar geplaatst kan worden.

Nuttig bij spanningsuitval

Tenslotte kunnen geschakelde uitgangen van nut zijn bij spanningsuitval. Wanneer spanning terugkomt, zal aangesloten apparatuur zorgen voor een kortstondige stroompiek. Een apparaat met 1 ampère continue verbruik zal bij inschakelen van dit apparaat enkele milliseconden een stroompiek van 10 ampère genereren. Afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten apparatuur kan dit zorgen voor het uitschakelen van de voorliggende zekering, uiteraard een ongewenste situatie.

De voordelen van een geschakelde PDU bij spanningsuitval.

PDU's met geschakelde uitgangen kunnen de uitschakeling van de voorliggende zekering ondervangen doordat de uitgangen bij terugkomst van spanning één-voor-één ingeschakeld kunnen worden, door middel van een relais.

Zo blijft de hoogte van de stroompiek beperkt tot de hoogte van de aanloopstroom van één device, en wordt een ongewenste situatie voorkomen.

De functie van een relais bij geschakelde uitgangen in een PDU.

Om uitgangen in een PDU van spanning te voorzien dienen de relais gesloten te worden. Hiervoor moet het relais bekrachtigd worden middels een voeding.

Wij vinden dat deze toepassing nadelen met zich meebrengt; daarom past Schleifenbauer reeds jarenlang bistabiele relais toe in geschakelde PDU’s.

We lichten onze motivatie voor de keuze voor bistabiele relais graag nader toe, aan de hand van meer inzicht in de functie en voordelen.

Bistabiele relais

Wat is een bistabiel relais?

Een bistabiel relais is te vergelijken met een wissel in een spoorweg: Een wissel staat in een bepaalde positie; de positie wijzigt wanneer een commando gegeven wordt. 

Een bistabiel relais functioneert net zo: De positie van de uitgang wijzigt op het moment dat een commando gegeven wordt. Hiervoor is geen permanente voeding nodig.

De voordelen van een bistabiele relais ten opzichte van een conventioneel relais.

Er zijn 3 belangrijke voordelen te benoemen van het gebruiken van bistabiele relais in geschakelde PDU's, ten opzichte van een conventioneel relais.

Minimaal energieverbruik en lagere energiekosten

Het energie verbruik van bistabiele relais in een PDU is nagenoeg nihil, uitsluitend op het moment van schakelen wordt energie verbruikt. Een conventioneel relais consumeert circa 1 Watt continu bij een ingeschakelde uitgang. Hierdoor kan het verschil in energieverbruik tussen een PDU met bistabiele relais en een PDU met conventionele relais kan oplopen tot tientallen euro’s op jaarbasis. 

Geen interne opwarming van de PDU

Omdat bistabiele relais geen energie verbruiken vindt er geen warmteafgifte plaats, dus er is geen interne opwarming van de PDU.

Geen continue spanning

Het belangrijkste voordeel is dat bistabiele relais niet afhankelijk zijn van een voeding die continu actief is. Denk aan het voorbeeld van de wissel in een spoorweg: wanneer een positie gekozen is zal het relais in deze positie blijven, daar waar een conventioneel relais continu van energie voorzien moet worden.